Elektropatologi, (gr. elektro- + patologi), læren om sygelige forandringer i organismen forårsaget af elektrisk strøm.