Elektronteori, (gr. elektron + teori), den opfattelse at al elektricitet består af små udelelige elektricitetsmængder, elektroner.