Elektronarkose, (gr. elektro- + narkose), vedligeholdelse af elektrisk stimulation af hjernen i forbindelse med behandling af psykiske lidelser så at et provokeret krampeanfald efterfølges af bevidstløshed i 6-7 minutter.