Elektrometeor, (af gr. elektro- + meteoron, af meteoros hævet i vejret), fællesbetegnelse for elektriske fænomener i atmosfæren.