Elektrokemitypi, (gr. elektrokemi + -typi), zinkætsning, hvor den første ætsning foregår ved hjælp af elektrisk strøm.