Elektroingeniør, person, som er højere teknisk uddannet inden for områder som stærk- og svagstrømsteknik samt datateknik. Arbejdsopgaverne er mangeartede og omfatter bl.a. projektering og drift af elektriske anlæg, telekommunikation og datateknisk udstyr samt udviklingsarbejde med it, elektronik, elektriske apparater, maskiner, installationer og motorer. Uddannelsen som elektroingeniør erhverves enten som diplomingeniør (31/2-årig) på de fleste af landets ingeniørhøjskoler, på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet (AAU) eller som civilingeniør (5-årig) på DTU og AAU. Civilingeniørgraden kan også erhverves som 2-årig overbygning på diplomingeniørstudiet på DTU, AAU og Ingeniørhøjskolen i Århus i samarbejde med Aarhus Universitet. Se også ingeniør.