Elektrodynamisk, (se elektrodynamik), om bevægelse frembragt ved elektrisk strøm.