Elektrodepotential, begreb inden for elektrokemien. Et system bestående af et elektrisk ledende materiale, der er neddyppet i en elektrisk ledende opløsning (en elektrolyt), kaldes et halvelement; et eksempel er en kobberplade neddyppet i en opløsning af kobbersulfat. To halvelementer, der adskilt af en membran bringes i kontakt via opløsningerne, danner et galvanisk element, hvis elektriske spænding tænkes sammensat af elektrodepotentialer fra de enkelte halvelementer. Idet elektrodepotentialet for en hydrogenelektrode ved et tryk på 1 bar og en hydrogen-ion-middel-aktivitet på 1 mol/liter (normalhydrogenelektrode eller standardhydrogenelektrode) vilkårligt sættes til 0 volt, opgives elektrodepotentialet for andre halvelementer som deres potential i et galvanisk element med normalhydrogenelektroden som det andet halvelement. Se også spændingsrækken.