Elektro-osmose, det fænomen, at en elektrisk spændingsforskel over et fast, porøst materiale, et diafragma, der skiller to væskekar, kan drive en væske gennem skillevæggen, indtil der opstår en trykforskel, der modvirker den drivende kraft fra spændingsforskellen, således at der opnås en ligevægt. Elektro-osmose er nært beslægtet med elektroforese.