Elektrificering, (se elektrificere), det at elektrificere.