Elektiv, (af fr. électif, af lat.), udvælgende; som sker ved valg.