Elation, (af lat. elatio, af elatus stolt, af efferre løfte i vejret, af ex- + ferre bære), stolthed; hovmod.