Elastisk, (ty. elastisch, fr. élastique, af lat. elasticus, gr. elastikos, af elaunein sætte i bevægelse, drive frem), som har elasticitet; smidig; eftergivende.