Elapso termino er et latinsk udtryk for ved fristens udløb.