Ekoi, folk, der bebor det sydøstlige område af Nigeria, grænsende mod Cameroun. De er især kendt for deres masker og hovedprydelser, skåret i træ. Maskerne er store og betrukket med skind, og ofte har de to eller tre ansigter; hovedprydelserne gengiver et hoved eller en hel figur. I det nordlige ekoiområde er der fundet cirkler, formet af store sten, akwanshi, fra 30 til 180 cm høje. Stenene har en falloslignende form og er udsmykket med et svagt reliefmønster, som viser en menneskelignende figur. Akwanshierne dateres til mellem 1500-t. og begyndelsen af 1900-t.