Ejus religio cujus regio, (lat. 'den, som landet tilhører, hans trosretning skal gælde'), princip, der blev fulgt ved den augsburgske religionsfred, da de protestantiske tyske fyrster fik den kirkelige myndighed i deres lande.