Ejerpantebrev, pantebrev, der er udstedt af ejeren af et formuegode til sig selv. Oprettelsen indebærer kun, at der reserveres et ejerpant. Den, som får et ejerpantebrev overdraget til eje eller til sikkerhed for et lån, opnår imidlertid samme sikkerhed i godet som den, der umiddelbart har fået pant i det.