Effektivværdi, defineres for en periodisk funktion (kurveform) som kvadratroden af middelværdien over en periode af funktionens kvadrat. For en sinuskurve, fx en sinusformet vekselstrøm, er effektivværdien Ieff = Imaks/, hvor Imaks er sinuskurvens amplitude (maksimumværdi). Effektivværdien for en sinusformet vekselstrøm er lig den jævnstrøm, som i gennemsnit giver samme varmeeffekt som vekselstrømmen.