Editio princeps, (lat. 'første udgave'), eneret, der tilkommer udgiveren af et hidtil ukendt værk, som hidrører fra en for længst afdød ophavsmand. Fx blev det i 1983 offentliggjort, at noderne til en tabt symfoni af Mozart, K 16a, var blevet fundet i Odense. Eneretten varer i 25 år fra udgivelsen.