Dysfunktion, (gr. dys- + lat. funktion), dårlig funktion; det, at noget ikke fungerer, som det skal.