Dys- er et græsk og internationalt præfiks, der angiver, at noget er eller virker forkert. Forstavelsen svarer til dansk mis- og van- og står i modsætning til eu-, fx dysfori om en tilstand af utilpashed, dysfunktion om noget, som ikke virker, og dystrofi om mangelfuld vækst og ernæring.