Dynamoblik, siliciumholdigt, grovkornet jernblik til anvendelse i elektromotorer og transformatorer. I vekselstrømsteknikken, hvor magnetiseringen stadig skifter, er der et uundgåeligt energitab på grund af hvirvelstrømme i magneterne. Tabene kan reduceres ved at legere med 0,5-4% silicium, hvorved jernets elektriske modstand stiger. Yderligere isoleres de 0,3-1 mm tynde plader fra hinanden med papir eller lak.