Dynamisk geologi, (se dynamisk), læren om bevægelser i jorden; de geologiske processer.