Dværgtræer, frugttræer, der er podet på en svagtvoksende grundstamme. Herved opnås en tidligere frugtbæring; er særlig brugt i privathaver. Se frugtavl.