Durabel, (af fr. durable, af lat. durabilis, af durare vedvare, holde til noget), holdbar; varig.