Drosselspole, elektronikkomponent, som har stor modstand over for vekselstrøm og ringe modstand over for jævnstrøm. Drosselspolen består af en trådspole, som evt. er viklet på en jern- eller ferritkerne. Den benyttes til elektrisk filtrering og begrænsning af kortslutningsstrømme.