Drilleforhold, joking relationship, et antropologisk udtryk for et konventionsbundet forhold mellem to personer eller grupper, hvor det er tilladt eller forventes, at parterne driller hinanden. Drilleforhold forekommer i mange kulturer og forklares ofte med, at de virker konflikthindrende. I familier, som er relaterede til hinanden gennem ægteskab, kan retten til at drille indgifte slægtninge af samme generation mindske risikoen for konflikter. Et drilleforhold kan også bruges i sanktionsøjemed, hvorigennem drilleren gør opmærksom på en persons eller gruppes socialt uacceptable adfærd.