Drejenode, musikteoretisk betegnelse for en harmonifremmed, ubetonet tone, der indføres trinvis fra en harmonitone og føres tilbage til denne igen.