Draphavre, Arrhenatherum elatius, 60-120 cm høj, flerårig græs; almindelig i vejkanter og på enge i hele Danmark. Den er naturligt udbredt i det meste af Europa og Vestasien, og den er indført som fodergræs til mange tempererede egne.