Dr.techn., ˈdoctor ˈtechnices, (af lat.), doktor i teknik (ingeniørvidenskab).