Dorsaler er en fællesbetegnelse for sproglyde, der dannes med fortungen, mellemtungen eller bagtungen. Dorsaler er fx i dansk i, u, k, g.