Dobbeltfuga, en fuga, som anvender to temaer i modsætning til den almindelige monotematiske fuga med blot ét tema. I musikteorien skelner man mellem to forskellige former for dobbeltfuga. I den ene forekommer fra begyndelsen to samtidige temaer, hvoraf det ene evt. kan betragtes som et tidligt indtrædende obligat kontrapunkt. I den anden arbejdes i en første gennemføring med et tema, dernæst, i den anden gennemføring, med et andet, hvorefter disse to temaer forbindes.