Dividende, (af lat. dividendus 'som bør deles', af dividere 'dele'), 1 forud fastlagt overskudsandel i form af varerabat mv. til en brugsforenings medlemmer. 2 udbytte i et aktieselskab eller anpartsselskab, hvor ordet dividende dog i moderne sprogbrug næsten helt er fortrængt af ordet udbytte. 3 den procentdel af et anmeldt tilgodehavende i et konkurs- eller tvangsakkordbo, som en kreditor får udbetalt ved boets afslutning; fx er dividenden 5, når der udbetales 5000 kr. af et anmeldt krav på 100.000 kr.