Distributiv, grammatisk betegnelse, der anvendes især om talord, som betegner en fordeling med lige stort antal i hver gruppe, fx latin deni 'ti til hver', som genfindes i møntenheden denar (= ti as); binær betegner en relation mellem to led. Distributiv anvendelse ses på dansk tillige ved pronominer som hver, adverbier som parvis og i adverbielle udtryk som to og to og (de fik) tre roser hver.