Distributør, (af fr. distributeur, af lat.), person, som varetager uddeling el. omdeling.