Dissenters, (eng., egl. 'folk af anden mening'), nonkonformister, eller Free Churchmen, engelske protestanter af overvejende calvinsk tilsnit, der tog afstand fra den anglikanske gudstjeneste- og kirkeordning. Ordet kom i brug i 1600-t., men kan nu bruges om alle de protestantiske grupper, der siden Reformationen har modsat sig forsøget på at skabe en engelsk nationalkirke. Oftest er de principielt frikirkelige. Indtil toleranceakten 1689 blev de jævnligt forfulgt, men fik siden gradvis fuld ligeberettigelse. De har haft afgørende indflydelse på engelsk kirke- og kulturliv.