Dispergeringsmiddel, (afledn. af lat. dispergere 'sprede'), stof, som befordrer partiklers opslæmning (dispergering) i en væske (ofte vand).