Diklin, (gr. di- + -klin), inden for botanik med adskilte han- og hunblomster; det modsatte af monoklin.