Digitalteknik, teknisk disciplin inden for elektronik, som beskæftiger sig med konstruktion af sammensatte digitale systemer, fx computere eller kundespecifikke integrerede kredse (ASIC). Byggeelementerne i digitalteknik er integrerede kredse som fx mikroprocessorer og hukommelseskredse. Fx i forbindelse med ASIC kan byggeelementerne være de fundamentale gates, som udfører simple logiske funktioner som fx AND, OR eller NOT.