Digital central, telefoncentral, som er indrettet til at koble samtaler i form af digitale signaler på 64 kbit/s. Digitale centraler anvendes både i det offentlige telefonnet og i omstillingsanlæg, der etableres i virksomheder.