Diftongisk er et græsk ord for udtalt som en tvelyd eller dobbeltlydende.