Diffusionskammer, detektor til registrering af partikelstråling. I kammeret diffunderer alkoholdamp ned gennem et område med konstant temperaturgradient, hvorved dampen underafkøles og overmættes. Ved passage af en ioniserende partikel kondenserer dampen langs partiklens spor, som derved kan iagttages. Diffusionskammeret og de beslægtede tåge- og boblekamre er efterhånden blevet erstattet af elektroniske detektorer.