Differentiel association, kriminalitetsteori, der postulerer, at kriminalitet læres gennem samvær med kriminelle, se kriminologi.