En differensrække er en række af tal \(a_1,a_2,...\) med den egenskab, at differensen mellem ethvert af rækkens tal og det foregående er en konstant \(d\), kaldet differensen. Rækken af lige tal \(2,4,6,...\) er således en differensrække med differens \(d=2\). Det \(n\)'te led i en differensrække kan udtrykkes \(a_n = a_1 + (n-1)d\), og summen af rækkens \(n\) første led er \(S = 1/2 n(a_1+a_n)\). Et berømt resultat af Dirichlet fra 1837 siger, at en uendelig differensrække af naturlige tal, hvor \(a_1\) og \(d\) er indbyrdes primiske, indeholder uendelig mange primtal.