Dideoxymetode, metode til sekventering af DNA (se DNA-sekventering).