Diapositiv, (af eng. diapositive, af dia- og lat. positivus 'opstillet', af ponere 'stille, anbringe'), dia, lysbillede, gennemsigtigt fotografi i sort/hvid eller farve, der kan betragtes direkte eller projiceres på en skærm e.l. Diapositiver, der ofte anvendes ved billedreproduktion, optages på en dia- eller omvendefilm, se fotografisk film.