Diafragma, (af dia- og gr. phragma 'gærde', dvs. 'mellemvæg'), diaphragma, inden for anatomi mellemgulv; ordet benyttes også om andre anatomiske strukturer som fx øjets iris, der kontrollerer den lysmængde, der rammer nethinden.