Detailomsætningsindeks, belyser omsætningsudviklingen i detailhandelens virksomheder og derigennem udviklingen i en væsentlig del af det private forbrug. Indekset beregnes månedlig såvel samlet som for enkelte varegrupper. Se handelsstatistik.