Det militær-industrielle kompleks er interessefællesskabet og samarbejdet i USA mellem det militære apparat og de store virksomheder inden for rustningsindustrien, hvis produktion forudsætter langsigtet planlægning og store statslige bevillinger. Betegnelsen blev almindelig kendt, da præsident Eisenhower i sin afskedstale 17.1.1961 advarede mod konsekvenserne af det militær-industrielle kompleks' voksende magt og den dermed forbundne trussel mod USA's traditionelle demokrati. Forholdet mellem militæret og den statsstyrede rustningsindustri i det tidligere Sovjetunionen betegnedes også som et militær-industrielt kompleks.