Destruktiv prøvning, hovedgruppe inden for materialeprøvning, hvor man måler egenskaber i et udvalgt, repræsentativt stykke materiale, som derved ødelægges. Af metoder kan nævnes: træk-, tryk-, krybe-, udmattelses-, slagsejheds- og brudmekanisk prøvning samt i visse tilfælde hårdhedsmåling.